kompetensutveckling

kompetensutveckling och inspirationsdagar för personal

Bibliotekens verksamhet ska verka för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning och litteratur och läsning. I det litteratur- och läsfrämjande arbetet behövs kunskaper och mer kompetensutveckling kring litteraturförmedling och läsfrämjande. I Vem äger språket? är det därför viktigt att kontinuerliget erbjuda de proffesioner och den personal som arbetara med litteraturförmedling och att främja litteratur och läsning inspiration och fortbildning. Ständigt utveckla nya sätt att göra litteratur och läsning tillgängligt för alla.

Under 2017 arrangerades flera seminarie- och inspirationsdagar kring barn- och ungdomslitteratur och att arbete läsfrämjande.

Höja kvaliteten och kompetensutveckling samt erfarenhetsutbyte kring barn- och ungdomslitteratur.

Inspriations om Barn- och ungdomslitteratur med bokprovning

Över 100 deltagare, bibliotekarier och lärare,  på inspirationsdagen om barn- och ungdomslitteratur 3 maj 2017. Foto: Cajsa Broström
Över 100 deltagare, bibliotekarier och lärare, på inspirationsdagen om barn- och ungdomslitteratur 3 maj 2017. Foto: Cajsa Broström
Inspirationsdag för barnlitteratur

Bokprovningen var för första gången i Västerås och Västmanland 3 maj 2017.

Svenska barnboksinstitutets årliga Bokprovning ger en översikt med tema och fördjupningar samt statistik över den aktuella barn- och ungdomsboksutgivningen.

Bokprovningen kombinerades med ett föredrag om normkreativa lässtunder med Karin Salmson från Olika förlag och en föreläsning om språkstimulans av Elvira Ashby, huslogoped på Hatten förlag.

Dagen vände sig till biblioteksmedarbetare, pedagoger inom förskola och skola, studerande och andra intresserade som möter barn och unga i sin profession.

Det blev en mycket inspirerande och lyckad dag som lockade ca 130 deltagare från Västmanland och även andra kommuner och grannregioner.

Läslust med Rabén & Sjögren

Barnboksförlaget Rabén & Sjögren bjöd in till en inspirationsstund om Läslust! De vill inspirera barn att läsa. Under hösten 2017 åkte de på en turné och besökte tio städer runt om i landet tillsammans med några av våra aktuella barnboksförfattare. Författarna berättade om sitt arbete, sina böcker och samtalade kring hur de tillsammans med lärare och bibliotekarier kan inspirera till läsning.

Evenemanget arrangerades 24 oktober i Hörsalen på Västerås stadsbibliotek. De gästande författarna var Mats Wänblad, Emi Gunér, Kajsa Gordan och Elias Våhlund
 
Det fanns möjlighet att ställa frågor och det fanns även en representant från bokförlaget på plats.
Besökarna fick med sig en goodie-bag med inspiration och läsning.
 
Inbjudna till eftermiddagen var lärare i årskurs 1-4, personal från skolbibliotek, de på skolorna som arbetar med barn och läsning samt folkbibliotekspersonal.
 

inspiration för läsombud

Anne-Marie Jansson på Taltidningen berättade om taltidningar för personer med synnedsättning och den lättlästa taltidningen Fredagsgodis.
Anne-Marie Jansson på Taltidningen berättade om taltidningar för personer med synnedsättning och den lättlästa taltidningen Fredagsgodis.

Inspirationsdag för Läsombud arrangerades onsdag 19 april 2017 på Karlsgatan 2 i Västerås.

Dagen vände sig till läsombud, personal inom LSS-verksamhet, högläsare, biblioteksmedarbetare, anställda inom folkbildningen och andra intresserade.

Dagens tema handlade om att Läsa tillsammans, om tillgängliga medier och stöd till läsning och varför det är så viktigt att läsa utifrån LSS-lagen och godmanskap. Dagen gav inspiration kring hur du kan hitta Lättlästa böcker för alla. Deltagarna fick veta mer om taltidningar för personer med synnedsättning och den lättlästa taltidningen Fredagsgodis. De fick också veta mer om museernas pedagogiska verksamhet och hur biblioteket kan stötta läsombuden. Författaren Cecilia Davidsson avslutade inspirationsdagen med att berätta om sitt författarskap och hur det är att skriva lättläst.
 
Utställare under dagen var Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), Ibn Rushd Studieförbund, Västmanlands taltidning, Västerås stadsbibliotek, FUB, Studieförbundet vuxenskolan, Vilja förlag, Västmanlands läns museum och Västerås konstmuseum.

En mycket lyckad inspirationsdag som lockade ett femtiotal deltagare från Västmanland.